අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

28
අගෝ2017

පාතදුම්බර ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

පාතදුම්බර ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 සැප්තැම්බර්...

28
අගෝ2017

විශ්ව කර්ම දේව බලි ශාන්ති කර්මය

වර්තමාන පරපුරෙන් මේවන විටත් ගිලිහෙමින් පවතින අපගේ...

28
අගෝ2017

පුහුණු වැඩමුළුව - 2018

This Page is Under Construction......

28
අගෝ2017

බිනර ‌‌පොහෝ දිනය නිමිත්තෙන් පැවැත්වෙන මාසික බණ වැඩසටහන

බිනර දිනය නිමිති කරගෙන පාතදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

Scroll To Top